Dòng Nội dung
1
Đồ án tốt nghiệp Đại học: Bệnh viện đa khoa 300 giường Tp.Quy Nhơn / Nguyễn Anh Kiệt; Lê Trọng Hải (Giảng viên hướng dẫn)
Tp.HCM : Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
77 tr. : Kèm bản đồ, đĩa ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Với mức độ và quy mô của công trình đã đề ra thì về thực tiễn đồ án sẽ giải quyết được một phần không nhỏ của vấn đề quá tải....
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Đồ án tốt nghiệp đại học: Bệnh viện đa khoa 500 giường Thủ Thiêm / Bùi Thanh Phát; Lê Trọng Hải ( giảng viên hướng dẫn)
Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
94 tr. : Kèm 1 bản đồ, 1 CD ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Những cơ sở để thiết kế công trình. Đặc điểm khu đất xây dựng. Các đề xuất thiết kế đồ án kiến trúc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Đồ án tốt nghiệp đại học: Nhà máy nghiên cứu sản xuất, chế biến, cà phê Đắk Lắk / Võ Minh Kha; Lê Trọng Hải (Giảng viên hướng dẫn)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
59 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Trình bày nguyên lí, đặc điểm thiết kế công trình, các số liệu về khí hậu, địa chất, thủy văn và đưa ra những đề xuất, giải pháp cho thiết kế đồ án kiến trúc.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Đồ án tốt nghiệp đại học: Nhà máy nghiên cứu sản xuất, chế biến, cà phê Đắk Lắk / Võ Minh Kha; Lê Trọng Hải (Giảng viên hướng dẫn)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
59 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Giới thiệu tổng quan, đặc điểm khu đất, xây dựng thiết kế công trình và đưa ra những đề xuất, giải pháp kiến trúc.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Đồ án tốt nghiệp đại học: Thư viện Khoa học - Văn hóa - Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Thái Thanh; Lê Trọng Hải (Giảng viên hướng dẫn)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
61 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Đáp ứng nhu cầu và mục đích, góp phần phát triển văn hóa đọc, học tập và nghiên cứu của học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)