• Luận Văn Thạc Sĩ
  • Luận văn thạc sĩ : Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại quầy của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp /

Tác giả CN Đặng, Thị Ánh Tuyết
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ : Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại quầy của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp / Đặng Thị Ánh Tuyết; TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga (HDKH)
Thông tin xuất bản Tp.HCM, 2023
Mô tả vật lý 115 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125150
0024
00432FD593F-9FF2-4EE5-80E4-8C278DA10782
005202402221452
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240222145226|btanht|c20240222144226|dtanht|y20240222143102|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
100 |aĐặng, Thị Ánh Tuyết
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ : Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại quầy của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp / |cĐặng Thị Ánh Tuyết; TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga (HDKH)
260 |aTp.HCM, |c2023
300 |a115 tr. ; |ccm.
691 |aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tháng 2/22 tan lvts/đặng thị ánh tuyếtthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1