• Luận Văn Thạc Sĩ
  • D182 - Q17
    Luận văn thạc sĩ : Phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp /

DDC
Tác giả CN Đặng, Vinh Quang
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt
Nhan đề Luận văn thạc sĩ : Phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp / Đặng Vinh Quang; GVC.TS Trần Thế Sao (HDKH)
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 98 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125242
0024
00428FB7BBA-37DF-4A9A-AA97-101F27349013
005202402271447
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240227144736|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |bD182 - Q17
100 |aĐặng, Vinh Quang
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt
245 |aLuận văn thạc sĩ : Phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp / |cĐặng Vinh Quang; GVC.TS Trần Thế Sao (HDKH)
260 |c2023
300 |a98 tr. ; |ccm.
691 |aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tháng 2/22 tan lvts/đặng vinh quangthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1