DDC 658.150711
Tác giả CN Nguyễn, Thu Thủy
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại thương
Nhan đề Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thu Thủy
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2011
Mô tả vật lý 392 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Tệp tin điện tử http://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/6/1.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125509
00241
0043D013E40-A265-402A-A441-CF9EC6D46143
005202404061450
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20240406145100|bvulh|y20240406145009|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.150711|bN576 - T547
100 |aNguyễn, Thu Thủy
110 |aTrường Đại học Ngoại thương
245 |aGiáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / |cNguyễn Thu Thủy
260 |aH. : |bLao động, |c2011
300 |a392 tr. ; |ccm.
691 |aTài chính ngân hàng
691|aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
856|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/6/1.jpg
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/6/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0