DDC 332.6457
Tác giả CN Chance, Don M.
Nhan đề Sản phẩm phái sinh và quản trị rủi ro tài chính / Don M. Chance, Robert Brooks
Nhan đề khác An introduction to derivatives and rick management
Lần xuất bản 9th edition
Thông tin xuất bản Cengage Learning, 2015
Mô tả vật lý 879 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Management
Từ khóa tự do Quản trị rủi ro tài chính
Từ khóa tự do Sản phẩm phái sinh
Tác giả(bs) CN Brooks, Robert
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125790
00241
004A811D252-0C9B-4D45-AFE6-11D343C68F91
005202405041218
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20240504121856|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a332.6457|bC454 - D674
100 |aChance, Don M.
245 |aSản phẩm phái sinh và quản trị rủi ro tài chính / |cDon M. Chance, Robert Brooks
246|aAn introduction to derivatives and rick management
250 |a9th edition
260 |bCengage Learning, |c2015
300 |a879 tr. ; |ccm.
653 |aManagement
653 |aQuản trị rủi ro tài chính
653 |aSản phẩm phái sinh
691 |aTài chính ngân hàng
700 |aBrooks, Robert
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/không biết ngành/tám gửi/bia/01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1