DDC 001.010
Tác giả CN スリーエーネットワーク 編著
Nhan đề みんなの日本語中級2本冊 : 新装版 / スリーエーネットワーク 編著
Thông tin xuất bản 東京 : スリーエーネットワーク, 2012
Mô tả vật lý 249 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Nhật Bản(1): 30100011
000 00000nam#a2200000u##4500
00125234
00210
004E595F997-58F8-44A5-8A46-E14217E0B2A6
005202402271413
008240227s2012 vm jpn
0091 0
020 |a9784883195909|c1194000
039|y20240227141317|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a001.010|bS961 H494
100 |aスリーエーネットワーク 編著
245 |aみんなの日本語中級2本冊 : |b新装版 / |cスリーエーネットワーク 編著
260 |a東京 : |bスリーエーネットワーク, |c2012
300 |a249 tr. ; |ccm.
691 |aNhật Bản học
691|aNgôn ngữ anh
852|aHIU 1|bKho sách Nhật Bản|j(1): 30100011
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/27/19thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100011 Kho sách Nhật Bản 001.010 S961 H494 Sách Nhật Bản 1

Không có liên kết tài liệu số nào