DDC 001.011
Tác giả CN 鳥飼玖美子 編著 (Kumiko Torikai)
Nhan đề よくわかる翻訳通訳学 : やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ / 鳥飼玖美子 編著
Thông tin xuất bản 東京 : ミネルヴァ書房, 2013
Mô tả vật lý 189 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Nhật Bản(1): 30100012
000 00000nam#a2200000u##4500
00125236
00210
004B6E3D2C6-4A87-479A-A3B9-D219D71FEC2E
005202402271418
008240227s2013 vm jpn
0091 0
020 |a9784623067275|c1224000
039|a20240227141843|bvulh|y20240227141832|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a001.011|bK964 - T683
100 |a鳥飼玖美子 編著 (Kumiko Torikai)
245 |aよくわかる翻訳通訳学 : |bやわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ / |c鳥飼玖美子 編著
260 |a東京 : |bミネルヴァ書房, |c2013
300 |a189 tr. ; |ccm.
691 |aNhật Bản học
691|aNgôn ngữ anh
852|aHIU 1|bKho sách Nhật Bản|j(1): 30100012
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/27/20thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100012 Kho sách Nhật Bản 001.011 K964 - T683 Sách Nhật Bản 1

Không có liên kết tài liệu số nào