DDC 001.013
Tác giả CN スリーエーネットワーク 編著
Nhan đề みんなの日本語中級 : 1 本冊 / スリーエーネットワーク 編著
Thông tin xuất bản 東京 : スリーエーネットワーク, 2008
Mô tả vật lý 70 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Nhật Bản(1): 30100014
000 00000nam#a2200000u##4500
00125239
00210
004E4830590-73B6-4181-8F25-484B67F45A25
005202402271430
008240227s2008 vm jpn
0091 0
020 |a9784883194681|c1194000
039|y20240227143009|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a001.013|bM277
100 |aスリーエーネットワーク 編著
245 |aみんなの日本語中級 : |b1 本冊 / |cスリーエーネットワーク 編著
260 |a東京 : |bスリーエーネットワーク, |c2008
300 |a70 tr. ; |ccm.
691 |aNhật Bản học
691|aNgôn ngữ anh
852|aHIU 1|bKho sách Nhật Bản|j(1): 30100014
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/27/22thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100014 Kho sách Nhật Bản 001.013 M277 Sách Nhật Bản 1

Không có liên kết tài liệu số nào