DDC 001.014
Tác giả CN 市川綾子, 瀬戸口彩, 松本隆 著 (Ayako Ichikawa, Aya Setoguchi, Takashi Matsumoto)
Nhan đề 合格できる日本語能力試験N4・5 : ゴウカクデキル ニホンゴ ノウリョク シケン N4 5 / 市川綾子, 瀬戸口彩, 松本隆 著
Thông tin xuất bản 東京 : アルク, 2010
Mô tả vật lý 222 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Nhật Bản(1): 30100015
000 00000nam#a2200000u##4500
00125240
00210
0049C0D7F56-A008-4682-98B5-0C145D780098
005202402271436
008240227s2010 vm jpn
0091 0
020 |a9784757419483|c1110000
039|a20240227143615|bvulh|y20240227143544|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a001.014|bA973 - I16
100 |a市川綾子, 瀬戸口彩, 松本隆 著 (Ayako Ichikawa, Aya Setoguchi, Takashi Matsumoto)
245 |a合格できる日本語能力試験N4・5 : |bゴウカクデキル ニホンゴ ノウリョク シケン N4 5 / |c市川綾子, 瀬戸口彩, 松本隆 著
260 |a東京 : |bアルク, |c2010
300 |a222 tr. ; |ccm.
691 |aNhật Bản học
691|aNgôn ngữ anh
852|aHIU 1|bKho sách Nhật Bản|j(1): 30100015
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/27/23thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100015 Kho sách Nhật Bản 001.014 A973 - I16 Sách Nhật Bản 1

Không có liên kết tài liệu số nào