DDC 001.015
Tác giả CN 新矢麻紀子, 古賀千世子, 髙田亨, 御子神慶子 著 (Makiko Niiya, Chiyoko Koga, Toru Takada, Keiko Mikogami)
Nhan đề みんなの日本語初級2漢字 : 英語版 / 西口光一 監修 新矢麻紀子, 古賀千世子, 髙田亨, 御子神慶子 著
Thông tin xuất bản 東京 : スリーエーネットワーク, 2017 第2版
Mô tả vật lý 161 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Nhật Bản(1): 30100016
000 00000nam#a2200000u##4500
00125241
00210
0041EE1AD47-5CFD-4B10-8244-4BAAAAD4343C
005202402271443
008240227s2017 vm jpn
0091 0
020 |a9784883197446|c1004000
039|y20240227144338|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a001.015|bM235 - N691
100 |a新矢麻紀子, 古賀千世子, 髙田亨, 御子神慶子 著 (Makiko Niiya, Chiyoko Koga, Toru Takada, Keiko Mikogami)
245 |aみんなの日本語初級2漢字 : |b英語版 / |c西口光一 監修 新矢麻紀子, 古賀千世子, 髙田亨, 御子神慶子 著
260 |a東京 : |bスリーエーネットワーク, |c2017 第2版
300 |a161 tr. ; |ccm.
691 |aNhật Bản học
691|aNgôn ngữ anh
852|aHIU 1|bKho sách Nhật Bản|j(1): 30100016
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/27/24thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100016 Kho sách Nhật Bản 001.015 M235 - N691 Sách Nhật Bản 1

Không có liên kết tài liệu số nào