DDC 001.016
Tác giả CN 東京外国語大学留学生教育教材開発センター 編
Nhan đề 留学生のための日本史 : Japanese history an introductory text / 東京外国語大学留学生教育教材開発センター 編
Thông tin xuất bản 東京 : 山川出版社, 1990
Mô tả vật lý 171 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Nhật Bản(1): 30100017
000 00000nam#a2200000u##4500
00125243
00210
004EEDE5D0D-CF31-4A9F-8157-7D5C9F07FF3B
005202402271448
008240227s1990 vm jpn
0091 0
020 |a9784634070103|c1094000
039|y20240227144902|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a001.016|bT646
100 |a東京外国語大学留学生教育教材開発センター 編
245 |a留学生のための日本史 : |bJapanese history an introductory text / |c東京外国語大学留学生教育教材開発センター 編
260 |a東京 : |b山川出版社, |c1990
300 |a171 tr. ; |ccm.
691 |aNhật Bản học
691|aNgôn ngữ anh
852|aHIU 1|bKho sách Nhật Bản|j(1): 30100017
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/27/25thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100017 Kho sách Nhật Bản 001.016 T646 Sách Nhật Bản 1

Không có liên kết tài liệu số nào