DDC 001.017
Tác giả CN 牧野昭子, 澤田幸子, 重川明美, 田中よね, 水野マリ子 著 (Akiko Makino, Sachiko Sawada, Akemi Shigekawa, Yone Tanaka, Mariko Mizuno)
Nhan đề みんなの日本語初級1初級で読めるトピック25 : 第2版 / 牧野昭子, 澤田幸子, 重川明美, 田中よね, 水野マリ子 著
Thông tin xuất bản 東京 : スリーエーネットワーク, 2014
Mô tả vật lý 67 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Nhật Bản(1): 30100018
000 00000nam#a2200000u##4500
00125244
00210
004ED92553A-C0FF-4DD5-A91A-FBC5D4CC52CB
005202402271458
008240227s2014 vm jpn
0091 0
020 |a9784883196890|c926000
039|y20240227145825|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a001.017|bA315 - M235
100 |a牧野昭子, 澤田幸子, 重川明美, 田中よね, 水野マリ子 著 (Akiko Makino, Sachiko Sawada, Akemi Shigekawa, Yone Tanaka, Mariko Mizuno)
245 |aみんなの日本語初級1初級で読めるトピック25 : |b第2版 / |c牧野昭子, 澤田幸子, 重川明美, 田中よね, 水野マリ子 著
260 |a東京 : |bスリーエーネットワーク, |c2014
300 |a67 tr. ; |ccm.
691 |aNhật Bản học
691|aNgôn ngữ anh
852|aHIU 1|bKho sách Nhật Bản|j(1): 30100018
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/27/26thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100018 Kho sách Nhật Bản 001.017 A315 - M235 Sách Nhật Bản 1

Không có liên kết tài liệu số nào