DDC 001.018
Tác giả CN 国際交流基金 著
Nhan đề 日本語教師の役割/コースデザイン : 国際交流基金日本語教授法シリーズ ; 第1巻 / 国際交流基金 著
Thông tin xuất bản 東京 : ひつじ書房, 2006
Mô tả vật lý 67 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Nhật Bản(1): 30100019
000 00000nam#a2200000u##4500
00125245
00210
0043EFB58CC-C9F0-42C9-BA65-649392D38E48
005202402271506
008240227s2006 vm jpn
0091 0
020 |a9784894763012|c797000
039|y20240227150700|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a001.018|bQ98 - B212
100 |a国際交流基金 著
245 |a日本語教師の役割/コースデザイン : |b国際交流基金日本語教授法シリーズ ; 第1巻 / |c国際交流基金 著
260 |a東京 : |bひつじ書房, |c2006
300 |a67 tr. ; |ccm.
691 |aNhật Bản học
691|aNgôn ngữ anh
852|aHIU 1|bKho sách Nhật Bản|j(1): 30100019
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/27/27thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100019 Kho sách Nhật Bản 001.018 Q98 - B212 Sách Nhật Bản 1

Không có liên kết tài liệu số nào