DDC 410
Tác giả CN Narusawa, Toshiko
Nhan đề Kaizen express : fundamentals for your lean journey / Toshiko Narusawa, John Shook
Thông tin xuất bản Cambridge, Mass : Lean Enterprise Institute, 2009
Mô tả vật lý 159 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Shook, John
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10202027
000 00000nam#a2200000u##4500
00125406
00258
00463A2429F-DA13-467D-AC44-83D9F08C3A87
005202403210837
008240321s2009 vm eng
0091 0
020 |a9781934109236|c1685000
039|y20240321083759|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a410|bN237 - T714
100 |aNarusawa, Toshiko
245 |aKaizen express : |bfundamentals for your lean journey / |cToshiko Narusawa, John Shook
260 |aCambridge, Mass : |bLean Enterprise Institute, |c2009
300 |a159 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ quốc tế
691|aNhật Bản học
700 |aShook, John
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10202027
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/21/3thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202027 Kho sách ngoại văn 410 N237 - T714 Quan hệ quốc tế 1

Không có liên kết tài liệu số nào