DDC 613.2
Tác giả CN Phạm, Duy Tường
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội – Bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
Nhan đề Khoa học thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm : Giáo trình dành cho cử nhân điều dưỡng / GS.TS. Phạm Duy Tường; và Cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2016
Mô tả vật lý 314 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125859
00215
0049FF77B32-E65B-4773-9F2A-EE1657316D59
005202405171341
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20240517134129|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a613.2|bP534 - T927
100 |aPhạm, Duy Tường
110 |aĐại học Y Hà Nội – Bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
245 |aKhoa học thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm : |bGiáo trình dành cho cử nhân điều dưỡng / |cGS.TS. Phạm Duy Tường; và Cộng sự
260 |aHà Nội : |bY học, |c2016
300 |a314 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y đa khoa/bia/27thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1