DDC 616.079
Tác giả CN Văn, Đình Hoa
Nhan đề Sinh lý bệnh : Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / GS.TS. Văn Đình Hoa; và Cộng sự
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 154 tr. : 2015 ; cm.
Từ khóa tự do Sinh lý bệnh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125860
00215
004D9B40E43-C74C-4115-9D41-E3616BE2DE19
005202405171356
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20240517135621|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.079|bV217 - H678
100 |aVăn, Đình Hoa
245 |aSinh lý bệnh : |bDùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / |cGS.TS. Văn Đình Hoa; và Cộng sự
250 |aTái bản lần 1
260 |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a154 tr. : |b2015 ; |ccm.
653 |aSinh lý bệnh
691 |aY đa khoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y đa khoa/bia/22thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1