DDC 161.0012
Tác giả CN Lê, Văn An
Nhan đề Quản lý điều dưỡng : Dành cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / PGS.TS. Lê Văn An (Ch.b); ThS. Hồ Duy Bính; TS. Nguyễn Thị Kim Hoa; BSCKII. Trần Đức Thái
Lần xuất bản Tái bản lần 4
Thông tin xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2016
Mô tả vật lý 191 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Quản lý điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Tác giả(bs) CN Hồ, Duy Bính
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Hoa
Tác giả(bs) CN Trần, Đức Thái
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125863
00219
004449006A8-EC3A-4F2A-8248-A2B25ED050CE
005202405171541
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20240517154149|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a161.0012|bL433 - A531
100 |aLê, Văn An
245 |aQuản lý điều dưỡng : |bDành cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / |cPGS.TS. Lê Văn An (Ch.b); ThS. Hồ Duy Bính; TS. Nguyễn Thị Kim Hoa; BSCKII. Trần Đức Thái
250 |aTái bản lần 4
260 |bGiáo dục Việt Nam, |c2016
300 |a191 tr. ; |ccm.
653 |aQuản lý điều dưỡng
653 |aĐiều dưỡng
691 |aĐiều dưỡng
700 |aHồ, Duy Bính
700|aNguyễn, Thị Kim Hoa
700|aTrần, Đức Thái
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/điều dưỡng/bia/25thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6