DDC 658.15
Tác giả CN Witzany, Jiří
Nhan đề Derivatives Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management : Springer Texts in Business and Economics / Jiří Witzany
Thông tin xuất bản Springer, 2020
Mô tả vật lý 381 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Derivatives
Từ khóa tự do Valuation
Từ khóa tự do Risk Management
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125622
00241
00444420976-1A8B-40D9-84DC-5F72E7D5847A
005202404131400
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240413140046|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.15 |bJ618 - W833
100 |aWitzany, Jiří
245 |aDerivatives Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management : |bSpringer Texts in Business and Economics / |cJiří Witzany
260 |bSpringer, |c2020
300 |a381 tr. ; |ccm.
653 |aDerivatives
653 |aValuation
653 |aRisk Management
691 |aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/tài chính ngân hàng/bia/02thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1