DDC 658.151
Tác giả CN Bindseil, Ulrich
Nhan đề Introduction to Central Banking : Springer Briefs In Quantitative Finance / Ulrich Bindseil; Alessio Fotia
Thông tin xuất bản Springer, 2021
Mô tả vật lý 145 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bank
Từ khóa tự do Central Banking
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Fotia, Alessio
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125623
00241
004C3400E6F-497A-49CC-B89C-A48D73BA23C0
005202404131409
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240413140915|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.151|bU45 - B612
100 |aBindseil, Ulrich
245 |aIntroduction to Central Banking : |bSpringer Briefs In Quantitative Finance / |cUlrich Bindseil; Alessio Fotia
260 |bSpringer, |c2021
300 |a145 tr. ; |ccm.
653 |aBank
653 |aCentral Banking
653 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
700 |aFotia, Alessio
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/tài chính ngân hàng/bia/03thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1