DDC 658.4071
Tác giả CN Hà, Quang Thuỵ
Tác giả TT Trường Đại học Công nghệ; Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhan đề Bài giảng cơ sở hệ thống thông tin / PGS. TS. Hà Quang Thuỵ
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 53 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Hệ thống thông tin
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125624
00225
0046CAE0F87-D3B0-49E0-8A35-5AC48C1166B0
005202404131422
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20240413142211|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4071|bH111 - T547
100 |aHà, Quang Thuỵ
110 |aTrường Đại học Công nghệ; Đại học Quốc gia Hà Nội
245 |aBài giảng cơ sở hệ thống thông tin / |cPGS. TS. Hà Quang Thuỵ
260 |aHà Nội, |c2013
300 |a53 tr. ; |ccm.
653 |aBài giảng
653 |aHệ thống thông tin
691 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/quản trị kinh doanh/bia/bàithumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1