DDC 658.8
Tác giả CN Wilson, Richard M.S.
Nhan đề Strategic Marketing Management : Planning, implementation and control / Richard M.S. Wilson; Colin Gilligan
Lần xuất bản Third edition
Thông tin xuất bản Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005
Mô tả vật lý 883 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Management
Từ khóa tự do Strategic Marketing
Từ khóa tự do Marketing
Tác giả(bs) CN Colin Gilligan, Colin
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125625
00225
004734403B8-DF36-4414-930B-3D37BD84E229
005202404131433
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20240413143409|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.8|bR511 - W746
100 |aWilson, Richard M.S.
245 |aStrategic Marketing Management : |bPlanning, implementation and control / |cRichard M.S. Wilson; Colin Gilligan
250 |aThird edition
260 |bElsevier Butterworth-Heinemann, |c2005
300 |a883 tr. ; |ccm.
653 |aManagement
653 |aStrategic Marketing
653 |aMarketing
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aColin Gilligan, Colin
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/quản trị kinh doanh/bia/gillithumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1