• Luận Văn Thạc Sĩ
  • 657 C235 - V598
    Sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ của Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng /

DDC 657
Tác giả CN Cao, Nguyên Yến Vi
Tác giả TT Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
Nhan đề Sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ của Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng / Cao Nguyên Yến Vi; PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt (HDKH)
Thông tin xuất bản Tp.HCM, 2024
Mô tả vật lý 87 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Sự hài lòng
Từ khóa tự do Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
Từ khóa tự do Chất lượng dịch vụ
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125717
0024
004BEABBD75-C141-4C3A-8D1D-97303EB8F726
005202404201209
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240420120947|btanht|c20240420120917|dtanht|y20240420120829|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bC235 - V598
100 |aCao, Nguyên Yến Vi
110 |aTrường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
245 |aSự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ của Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng / |cCao Nguyên Yến Vi; PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt (HDKH)
260 |aTp.HCM, |c2024
300 |a87 tr. ; |ccm.
653 |aSự hài lòng
653 |aTrường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
653 |aChất lượng dịch vụ
691 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/luân văn thạc sĩ/tháng 04/bia/cao nguyên yến vithumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1