DDC 330
Tác giả CN Trần, Tiến Khai
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu kinh tế kiến thức cơ bản / Trần Tiến Khai
Thông tin xuất bản H. : Lao động Xã hội, 2014
Mô tả vật lý 345 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125750
00241
004209D7253-335C-44ED-915D-7A221166390F
005202404251331
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20240425133150|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a330|bT772 - K451
100 |aTrần, Tiến Khai
245 |aPhương pháp nghiên cứu kinh tế kiến thức cơ bản / |cTrần Tiến Khai
260 |aH. : |bLao động Xã hội, |c2014
300 |a345 tr. ; |ccm.
691 |aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/25/5thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0