DDC 200.9
Tác giả CN Đỗ, Quang Hưng
Tác giả TT Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia - Viện nghiên cứu Tôn giáo
Nhan đề Tôn giáo và mấy vấn đề tôn giáo Nam Bộ / Đỗ Quang Hưng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 2001
Mô tả vật lý 431 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tôn giáo Nam Bộ
Từ khóa tự do Nam Bộ
Từ khóa tự do Tôn giáo
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125754
00272
0041054D853-49ED-4C8B-B31D-C7091095D7C1
005202406121553
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20240612155401|bvulh|y20240425143454|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a200.9|bD631 - H936
100 |aĐỗ, Quang Hưng
110 |aTrung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia - Viện nghiên cứu Tôn giáo
245 |aTôn giáo và mấy vấn đề tôn giáo Nam Bộ / |cĐỗ Quang Hưng
260 |aHà Nội : |bKhoa học xã hội, |c2001
300 |a431 tr. ; |ccm.
653 |aTôn giáo Nam Bộ
653 |aNam Bộ
653 |aTôn giáo
691 |aViệt Nam học
691|aQuản trị kinh doanh
691|aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/việt nam học/bia/11thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2