DDC 378.597
Tác giả CN Hoàng, Thị Châu
Tác giả TT Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học KHXH và Nhân văn
Nhan đề Phương ngữ học Tiếng Việt / Hoàng Thị Châu
Thông tin xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Mô tả vật lý 287 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Phương ngữ học
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125697
00272
0049E4B7129-A9B6-4002-8227-93E707FC8B16
005202404161640
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20240416164038|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a378.597|bH678 - C496
100 |aHoàng, Thị Châu
110 |aĐại học Quốc gia Hà Nội - Đại học KHXH và Nhân văn
245 |aPhương ngữ học Tiếng Việt / |cHoàng Thị Châu
260 |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2009
300 |a287 tr. ; |ccm.
653 |aPhương ngữ học
653 |aTiếng Việt
691 |aViệt Nam học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/việt nam học/bia/06thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1