DDC 378.597
Tác giả CN Lê, A
Tác giả TT Đại học Sư phạm
Nhan đề Phương dạy học Tiếng Việt / Lê A (Ch.b); Nguyễn Quang Ninh; Bùi Minh Toán
Lần xuất bản Tái bản lần 10
Thông tin xuất bản 2007 : Giáo dục
Mô tả vật lý 242 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Phương dạy học
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Ninh
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Toán
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125698
00272
00490AD9FE8-1828-436C-A113-03D4F66C7CCA
005202404161647
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240416164808|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a378.597 |bL433 - A111
100 |aLê, A
110 |aĐại học Sư phạm
245 |aPhương dạy học Tiếng Việt / |cLê A (Ch.b); Nguyễn Quang Ninh; Bùi Minh Toán
250 |aTái bản lần 10
260 |a2007 : |bGiáo dục
300 |a242 tr. ; |ccm.
653 |aPhương dạy học
653 |aTiếng Việt
691 |aViệt Nam học
700 |aNguyễn, Quang Ninh
700|aBùi, Minh Toán
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/việt nam học/bia/07thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1