DDC 378.597
Tác giả CN Phan, Hồng Giang
Tác giả TT Bộ Khoa Học Và Công Nghệ
Nhan đề Quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế : Báo cáo tổng hợp / TSKH. Phan Hồng Giang
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2011
Mô tả vật lý 408 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Văn hoá Việt Nam
Từ khóa tự do Quản lý văn hoá Việt Nam
Từ khóa tự do Hội nhập quốc tế
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125699
00272
00406E3DA08-7415-493C-8638-0A09DF22F187
005202404161655
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20240416165536|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a378.597 |bP535 - G433
100 |aPhan, Hồng Giang
110 |aBộ Khoa Học Và Công Nghệ
245 |aQuản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế : |bBáo cáo tổng hợp / |cTSKH. Phan Hồng Giang
260 |aHà Nội, |c2011
300 |a408 tr. ; |ccm.
653 |aVăn hoá Việt Nam
653 |aQuản lý văn hoá Việt Nam
653 |aHội nhập quốc tế
691 |aViệt Nam học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/việt nam học/bia/08thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1