• Sách Tham KhảoViệt Nam học
  • 331.1 N576 - T434
    Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay :

DDC 331.1
Tác giả CN Nguyễn, Văn Thiên
Nhan đề Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay : Sách chuyên khảo / TS. Nguyễn Văn Thiên
Thông tin xuất bản Lý luận chính trị, 2020
Mô tả vật lý 192 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Giáo dục Tư tưởng chính trị
Từ khóa tự do Tư tưởng chính trị
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125755
00272
0040168929A-CCC6-4D4D-86CF-68B86A860AED
005202404251519
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240425151958|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a331.1|bN576 - T434
100 |aNguyễn, Văn Thiên
245 |aGiáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay : |bSách chuyên khảo / |cTS. Nguyễn Văn Thiên
260 |bLý luận chính trị, |c2020
300 |a192 tr. ; |ccm.
653 |aGiáo dục Tư tưởng chính trị
653 |aTư tưởng chính trị
691 |aViệt Nam học
691|aQuản trị kinh doanh
691|aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/việt nam học/bia/12thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1