DDC 370.1
Tác giả CN Dương, Thiệu Tống
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm / Dương Thiệu Tống
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2002
Mô tả vật lý 236 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125559
00274
0042FCF5F57-4F4C-4F6B-ACCE-0C853356B4D6
005202404101418
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|y20240410141836|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a370.1|bD928 - T665
100 |aDương, Thiệu Tống
245 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm / |cDương Thiệu Tống
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2002
300 |a236 tr. ; |ccm.
653 |aGiáo dục
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aPhương pháp nghiên cứu
691 |aTâm lý học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/tâm lý học/bia/06thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1