DDC 150
Tác giả CN Trần, Quốc Thành
Nhan đề Tâm lý học xã hội / Trần Quốc Thành; Nguyễn Đức Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học sư phạm, 2011
Mô tả vật lý 354 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tâm lý xã hội
Từ khóa tự do Tâm lý học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Sơn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125563
00274
004C79EF5FD-E8B0-4AFD-A679-7A5E6E2082EE
005202404101445
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20240410144516|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a150|bT772 - T367
100 |aTrần, Quốc Thành
245 |aTâm lý học xã hội / |cTrần Quốc Thành; Nguyễn Đức Sơn
260 |aHà Nội : |bĐại học sư phạm, |c2011
300 |a354 tr. ; |ccm.
653 |aTâm lý xã hội
653 |aTâm lý học
691 |aTâm lý học
700 |aNguyễn, Đức Sơn
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/tâm lý học/bia/09thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1