DDC 616.89
Tác giả CN Nguyễn, Thị Minh Hằng
Nhan đề Giáo trình tâm lý học lâm sàng / Nguyễn Thị Minh Hằng
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 523 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125719
00274
004F7258338-8FFC-49F2-9D53-F6FE254EDD7F
005202404221433
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240422143401|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.89|bN576 - H239
100 |aNguyễn, Thị Minh Hằng
245 |aGiáo trình tâm lý học lâm sàng / |cNguyễn Thị Minh Hằng
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2021
300 |a523 tr. ; |ccm.
691 |aTâm lý học
691|aY đa khoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/22/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0