DDC 530
Tác giả CN Trần, Ngọc Hợi
Nhan đề Vật lí đại cương Các nguyên lí và ứng dụng : Tập 1: Cơ học và nhiệt học / Trần Ngọc Hợi (Ch.b); Phạm Văn Thiều
Thông tin xuất bản Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 515 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Đại cương
Từ khóa tự do Vật lý đại cương
Từ khóa tự do Vật lý
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125772
00243
0042BDC89D5-AC77-47BB-BED1-6A097FCBCA1B
005202405031158
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20240503115814|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a530|bT772 - H719
100 |aTrần, Ngọc Hợi
245 |aVật lí đại cương Các nguyên lí và ứng dụng : |bTập 1: Cơ học và nhiệt học / |cTrần Ngọc Hợi (Ch.b); Phạm Văn Thiều
260 |bGiáo dục, |c2006
300 |a515 tr. ; |ccm.
653 |aĐại cương
653 |aVật lý đại cương
653 |aVật lý
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/logistics/bia/03thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1