DDC 519.5
Tác giả CN Lê, Sĩ Đồng
Nhan đề Bài tập xác suất thống kê ứng dụng / Lê Sĩ Đồng
Lần xuất bản Tái bản lần 3
Thông tin xuất bản Giáo dục Việt nam
Mô tả vật lý 128 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bài tập xác suất thống kê
Từ khóa tự do Xác suất thống kê
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125774
00243
004F723FF75-EB7D-4076-A6E1-5B2B9BA18214
005202405031238
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240503123825|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a519.5|bL433 - D682
100 |aLê, Sĩ Đồng
245 |aBài tập xác suất thống kê ứng dụng / |cLê Sĩ Đồng
250 |aTái bản lần 3
260 |bGiáo dục Việt nam
300 |a128 tr. ; |ccm.
653 |aBài tập xác suất thống kê
653 |aXác suất thống kê
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/logistics/bia/05thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1