DDC 519.5
Tác giả CN Lê, Sĩ Đồng
Nhan đề Giáo trình xác suất thống kê / Lê Sĩ Đồng
Thông tin xuất bản Giáo dục Việt nam, 2013
Mô tả vật lý 240 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Xác suất thống kê
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125775
00243
0047F258095-AEA4-486C-87E9-A31AE895F49C
005202405031244
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20240503124456|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a519.5|bL433 - D682
100 |aLê, Sĩ Đồng
245 |aGiáo trình xác suất thống kê / |cLê Sĩ Đồng
260 |bGiáo dục Việt nam, |c2013
300 |a240 tr. ; |ccm.
653 |aGiáo trình
653 |aXác suất thống kê
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/logistics/bia/06thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1