DDC 543
Tác giả CN Halliday, David
Nhan đề Cơ sở vật lí : Tập 2: Cơ học 2 / David Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker; Ngô Quốc Quýnh (Ch.b); Phan Văn Thích (Đồng dịch)
Thông tin xuất bản Giáo dục, 1996
Mô tả vật lý 391 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Cơ sở vật lí
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Cơ học
Tác giả(bs) CN Resnick, Robert
Tác giả(bs) TT Walker, Jearl
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125777
00243
004244D0F94-1B64-4E7A-B903-3EEDDAA43B1E
005202405031317
008081223s1996 vm| vie
0091 0
039|y20240503131715|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a543|bD249 - H188
100 |aHalliday, David
245 |aCơ sở vật lí : |bTập 2: Cơ học 2 / |cDavid Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker; Ngô Quốc Quýnh (Ch.b); Phan Văn Thích (Đồng dịch)
260 |bGiáo dục, |c1996
300 |a391 tr. ; |ccm.
653 |aCơ sở vật lí
653 |aVật lí
653 |aCơ học
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
700 |aResnick, Robert
710 |aWalker, Jearl
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/logistics/bia/08thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1