DDC 543
Tác giả CN Halliday, David
Nhan đề Cơ sở vật lí : Tập 3: Nhiệt học / David Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker; Ngô Quốc Quýnh; Hoàng Hữu Thư (Đồng Ch.b); Nguyễn Viết Kính (Dịch)
Thông tin xuất bản Giáo dục, 1998
Mô tả vật lý 196 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Cơ sở vật lí
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Cơ học
Tác giả(bs) CN Resnick, Robert
Tác giả(bs) TT Walker, Jearl
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125778
00243
0046AF844FB-FD05-4DCF-9EC4-5F9E05218FB6
005202405031325
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|a20240503132549|btanht|y20240503132525|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a543|bD249 - H188
100 |aHalliday, David
245 |aCơ sở vật lí : |bTập 3: Nhiệt học / |cDavid Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker; Ngô Quốc Quýnh; Hoàng Hữu Thư (Đồng Ch.b); Nguyễn Viết Kính (Dịch)
260 |bGiáo dục, |c1998
300 |a196 tr. ; |ccm.
653 |aCơ sở vật lí
653 |aVật lí
653 |aCơ học
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
700 |aResnick, Robert
710 |aWalker, Jearl
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/logistics/bia/09thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2