DDC 543
Tác giả CN Halliday, David
Nhan đề Cơ sở vật lí : Tập 4: Điện học / David Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker
Thông tin xuất bản Giáo dục
Mô tả vật lý 294 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Cơ sở vật lí
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Cơ học
Tác giả(bs) CN Resnick, Robert
Tác giả(bs) CN Walker, Jearl
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125779
00243
00402EDE02B-0B5C-490E-A08E-993BBA61C1B4
005202405031331
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240503133152|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a543|bD249 - H188
100 |aHalliday, David
245 |aCơ sở vật lí : |bTập 4: Điện học / |cDavid Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker
260 |bGiáo dục
300 |a294 tr. ; |ccm.
653 |aCơ sở vật lí
653 |aVật lí
653 |aCơ học
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
700 |aResnick, Robert
700|aWalker, Jearl
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/logistics/bia/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1