DDC 543
Tác giả CN Halliday, David
Nhan đề Cơ sở vật lí : Tập 6: Quang học và vật lí lượng tử / David Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker; Hoàng Hữu Thư (Ch.b); Phan Văn Thích; Phạm Văn Thiều
Thông tin xuất bản Giáo dục
Thông tin xuất bản David Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker; Hoàng Hữu Thư (Ch.b); Phan Văn Thích; Phạm Văn Thiều
Mô tả vật lý 502 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Cơ sở vật lí
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Cơ học
Tác giả(bs) CN Resnick, Robert
Tác giả(bs) CN Walker, Jearl
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125781
00243
00420F9174F-960A-4E82-B59B-6A18D08C5FFF
005202405031346
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240503134640|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a543|bD249 - H188
100 |aHalliday, David
245 |aCơ sở vật lí : |bTập 6: Quang học và vật lí lượng tử / |cDavid Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker; Hoàng Hữu Thư (Ch.b); Phan Văn Thích; Phạm Văn Thiều
260 |bGiáo dục
260|cDavid Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker; Hoàng Hữu Thư (Ch.b); Phan Văn Thích; Phạm Văn Thiều
300 |a502 tr. ; |ccm.
653 |aCơ sở vật lí
653 |aVật lí
653 |aCơ học
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
700 |aResnick, Robert
700|aWalker, Jearl
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/logistics/bia/12thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1