DDC 372.5
Tác giả CN Lê, Thị Thanh Bình
Tác giả TT Trường Cao đẳng sư phạm Trung Ương TP.HCM
Nhan đề Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non / Lê Thị Thanh Bình
Thông tin xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mô tả vật lý 47 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Hoạt động tạo hình
Từ khóa tự do Trẻ mầm non
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125546
00231
004C5A99F7B-13AF-488D-9E7A-21DB0E3AC0E2
005202404101003
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240410100322|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a372.5|bL433 - B613
100 |aLê, Thị Thanh Bình
110 |aTrường Cao đẳng sư phạm Trung Ương TP.HCM
245 |aTổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non / |cLê Thị Thanh Bình
260 |bGiáo dục Việt Nam
300 |a47 tr. ; |ccm.
653 |aHoạt động tạo hình
653 |aTrẻ mầm non
691 |aGiáo dục mầm non
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/giao duc mam non/bia/05thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1