DDC 372.21
Tác giả CN Kumiko, Kato
Nhan đề Giúp con phát triển ngôn ngữ : Mẹ Nhật dạy con bằng danh từ vốn có / Kato Kumiko; Đặng Thanh Huyền (Dịch)
Thông tin xuất bản Văn học
Mô tả vật lý 202 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Mẹ Nhật dạy con
Từ khóa tự do Phát triển ngôn ngữ
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125550
00280
004CF8866D1-587C-429B-B0FB-F6E2C8455B5E
005202404101042
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240410104300|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a372.21|bK196 - K964
100 |aKumiko, Kato
245 |aGiúp con phát triển ngôn ngữ : |bMẹ Nhật dạy con bằng danh từ vốn có / |cKato Kumiko; Đặng Thanh Huyền (Dịch)
260 |bVăn học
300 |a202 tr. ; |ccm.
653 |aNgôn ngữ
653 |aMẹ Nhật dạy con
653 |aPhát triển ngôn ngữ
691 |aQuản lý giáo dục
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/quản ly giao duc/bia/03thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1