DDC 002.055
Tác giả CN 저자: 신지영, 장향실, 장혜진, 박지연
Nhan đề (한국어 교사가 꼭 알아야 할) 한국어 발음교육의 이론과 실제 / 저자: 신지영, 장향실, 장혜진, 박지연
Thông tin xuất bản 서울 : 한글파크, 2015
Mô tả vật lý 239 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Hàn Quốc(1): 40100062
000 00000nam#a2200000u##4500
00125327
00211
004B2FE9E20-0245-47D9-9E7E-759672C4A732
005202403021103
008240301s2015 vm kor
0091 0
020 |a9788955186840|c950000
039|a20240302110311|bvulh|y20240302110243|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a002.055|bJ619 - S556
100 |a저자: 신지영, 장향실, 장혜진, 박지연
245 |a(한국어 교사가 꼭 알아야 할) 한국어 발음교육의 이론과 실제 / |c저자: 신지영, 장향실, 장혜진, 박지연
260 |a서울 : |b한글파크, |c2015
300 |a239 tr. ; |ccm.
691 |aHàn Quốc học
852|aHIU 1|bKho sách Hàn Quốc|j(1): 40100062
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/2/22thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40100062 Kho sách Hàn Quốc 002.055 J619 - S556 Sách Hàn Quốc 1

Không có liên kết tài liệu số nào