DDC 002.057
Tác giả CN 저자: 박기영, 이정민
Nhan đề 한국어 발음 어떻게 가르칠까 : 외국어로서의 한국어 발음 교육론 / 저자: 박기영, 이정민
Thông tin xuất bản 서울 : 역락, 2018
Mô tả vật lý 206 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Hàn Quốc(1): 40100064
000 00000nam#a2200000u##4500
00125328
00211
0043E2CC2FB-EEEB-40BA-BD0D-49983EF07DB9
005202403021339
008240301s2018 vm kor
0091 0
020 |a9791162441435|c888000
039|y20240302133945|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a002.057|bP235 - Y681
100 |a저자: 박기영, 이정민
245 |a한국어 발음 어떻게 가르칠까 : 외국어로서의 한국어 발음 교육론 / |c저자: 박기영, 이정민
260 |a서울 : |b역락, |c2018
300 |a206 tr. ; |ccm.
691 |aHàn Quốc học
852|aHIU 1|bKho sách Hàn Quốc|j(1): 40100064
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/2/23thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40100064 Kho sách Hàn Quốc 002.057 P235 - Y681 Sách Hàn Quốc 1

Không có liên kết tài liệu số nào