DDC 002.058
Tác giả CN 최태연 저
Nhan đề 우리 언어 예절 / 최태연 저
Thông tin xuất bản 서울 : 역락, 2013
Mô tả vật lý 372 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Hàn Quốc(1): 40100065
000 00000nam#a2200000u##4500
00125329
00211
004BFA7F0B7-241A-4706-8422-20F7CB223355
005202403021343
008240301s2013 vm kor
0091 0
020 |a9788955566772|c979000
039|a20240302134354|bvulh|y20240302134301|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a002.058|bT123 - C545
100 |a최태연 저
245 |a우리 언어 예절 / |c최태연 저
260 |a서울 : |b역락, |c2013
300 |a372 tr. ; |ccm.
691 |aHàn Quốc học
852|aHIU 1|bKho sách Hàn Quốc|j(1): 40100065
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/2/24thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40100065 Kho sách Hàn Quốc 002.058 T123 - C545 Sách Hàn Quốc 1

Không có liên kết tài liệu số nào