DDC 002.059
Tác giả CN 민현식, 구본관, 김호정, 김수정, 성비락, 왕단, 박성일, 강남욱, 신필여, 이슬비, 박민신, 신범숙, 이지연, 임수진 지음
Nhan đề 한국어 교사를 위한 한국어학 개론 / 민현식, 구본관, 김호정, 김수정, 성비락, 왕단, 박성일, 강남욱, 신필여, 이슬비, 박민신, 신범숙, 이지연, 임수진 지음
Thông tin xuất bản 서울 : 사회평론아카데미, 2020
Mô tả vật lý 363 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Hàn Quốc(1): 40100066
000 00000nam#a2200000u##4500
00125330
00211
004F24B6190-3F91-4F7B-ADF3-8E074E4B1201
005202403021349
008240301s2020 vm kor
0091 0
020 |a9791189946470|c1102000
039|y20240302135000|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a002.059|bM663 - H999
100 |a민현식, 구본관, 김호정, 김수정, 성비락, 왕단, 박성일, 강남욱, 신필여, 이슬비, 박민신, 신범숙, 이지연, 임수진 지음
245 |a한국어 교사를 위한 한국어학 개론 / |c민현식, 구본관, 김호정, 김수정, 성비락, 왕단, 박성일, 강남욱, 신필여, 이슬비, 박민신, 신범숙, 이지연, 임수진 지음
260 |a서울 : |b사회평론아카데미, |c2020
300 |a363 tr. ; |ccm.
691 |aHàn Quốc học
852|aHIU 1|bKho sách Hàn Quốc|j(1): 40100066
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/2/25thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40100066 Kho sách Hàn Quốc 002.059 M663 - H999 Sách Hàn Quốc 1

Không có liên kết tài liệu số nào