• Sách ngoại vănHàn Quốc
  • 002.060 N174 - W111
    통번역의 이해와 수행 = Comprehending and building oral and written language : 통번역학 지침서 /

DDC 002.060
Tác giả CN 남성우 저
Nhan đề 통번역의 이해와 수행 = Comprehending and building oral and written language : 통번역학 지침서 / 남성우 저
Thông tin xuất bản 서울 : 한국문화사, 2016
Mô tả vật lý 444 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Hàn Quốc(1): 40100067
000 00000nam#a2200000u##4500
00125331
00211
00461199022-A155-4C13-9A0E-FCF56CC9BBF0
005202403021353
008240301s2016 vm kor
0091 0
020 |a9788968174032|c1411000
039|y20240302135321|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a002.060|bN174 - W111
100 |a남성우 저
245 |a통번역의 이해와 수행 = Comprehending and building oral and written language : 통번역학 지침서 / |c남성우 저
260 |a서울 : |b한국문화사, |c2016
300 |a444 tr. ; |ccm.
691 |aHàn Quốc học
852|aHIU 1|bKho sách Hàn Quốc|j(1): 40100067
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/2/26thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40100067 Kho sách Hàn Quốc 002.060 N174 - W111 Sách Nhật Bản 1

Không có liên kết tài liệu số nào