DDC 002.061
Tác giả CN 방성원, 김제열 지음
Nhan đề 한국어 문법 교육론 = Principles and practices of teaching Korean grammar / 방성원, 김제열 지음
Thông tin xuất bản 서울 : 한국문화사, 2021
Mô tả vật lý 416 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Hàn Quốc(1): 40100068
000 00000nam#a2200000u##4500
00125332
00211
00412016B17-FAA7-460E-8E6C-CA08886A8B26
005202403021357
008240301s2021 vm kor
0091 0
020 |a9791166850424|c1102000
039|y20240302135709|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a002.061|bB216 - S478
100 |a방성원, 김제열 지음
245 |a한국어 문법 교육론 = Principles and practices of teaching Korean grammar / |c방성원, 김제열 지음
260 |a서울 : |b한국문화사, |c2021
300 |a416 tr. ; |ccm.
691 |aHàn Quốc học
852|aHIU 1|bKho sách Hàn Quốc|j(1): 40100068
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/2/27thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40100068 Kho sách Hàn Quốc 002.061 B216 - S478 Sách Hàn Quốc 1

Không có liên kết tài liệu số nào