• Sách ngoại vănHàn Quốc
  • 002.062 Y952 - K163
    (2024 시나공) 워드프로세서 실기 = The practical examination for word processor : 기본서 /

DDC 002.062
Tác giả CN 길벗알앤디, 강윤석, 김용갑, 김우경, 김종일 지음 강윤석 김용갑 김우경 김종일 길벗알앤디
Nhan đề (2024 시나공) 워드프로세서 실기 = The practical examination for word processor : 기본서 / 길벗알앤디, 강윤석, 김용갑, 김우경, 김종일 지음 강윤석 김용갑 김우경 김종일 길벗알앤디
Thông tin xuất bản 서울 : 길벗, 2023
Mô tả vật lý 372 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Hàn Quốc(1): 40100069
000 00000nam#a2200000u##4500
00125333
00211
0040E5C970F-04E8-4B0F-946E-E6A46632E37F
005202403021400
008240301s2023 vm kor
0091 0
020 |a9791140706570|c1012000
039|y20240302140055|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a002.062|bY952 - K163
100 |a길벗알앤디, 강윤석, 김용갑, 김우경, 김종일 지음 강윤석 김용갑 김우경 김종일 길벗알앤디
245 |a(2024 시나공) 워드프로세서 실기 = The practical examination for word processor : 기본서 / |c길벗알앤디, 강윤석, 김용갑, 김우경, 김종일 지음 강윤석 김용갑 김우경 김종일 길벗알앤디
260 |a서울 : |b길벗, |c2023
300 |a372 tr. ; |ccm.
691 |aHàn Quốc học
852|aHIU 1|bKho sách Hàn Quốc|j(1): 40100069
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/2/28thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40100069 Kho sách Hàn Quốc 002.062 Y952 - K163 Sách Hàn Quốc 1

Không có liên kết tài liệu số nào