DDC 002.063
Tác giả CN 편저자: 연세대학교 한국어학당 교재편찬위원회 ; 집필진: 조현선, 김수미, 방선영, 김영희, 오지연, 손연정, 한상미, 이기성, 이지연, 윤정남, 이윤주, 최영롱, 손성희, 최혜영, 서지희, 김미혜, 이현지, 박진형, 정희정, 김지혜, 장유진, 박유현, 장주연, 장희수
Nhan đề (새) 연세한국어 어휘와 문법 = New Yonsei Korean vocabulary and grammar.2-1 / 편저자: 연세대학교 한국어학당 교재편찬위원회 ; 집필진: 조현선, 김수미, 방선영, 김영희, 오지연, 손연정, 한상미, 이기성, 이지연, 윤정남, 이윤주, 최영롱, 손성희, 최혜영, 서지희, 김미혜, 이현지, 박진형, 정희정, 김지혜, 장유진, 박유현, 장주연, 장희수
Thông tin xuất bản 서울 : 연세대학교 대학출판문화원, 2023
Mô tả vật lý 248 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Hàn Quốc(1): 40100070
000 00000nam#a2200000u##4500
00125334
00211
0042C63D1D0-53CF-4885-A725-4D0AE422DB5B
005202403021412
008240301s2023 vm kor
0091 0
020 |a9788968502880|c1041000
039|y20240302141234|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a002.063|bY952 - K163
100 |a편저자: 연세대학교 한국어학당 교재편찬위원회 ; 집필진: 조현선, 김수미, 방선영, 김영희, 오지연, 손연정, 한상미, 이기성, 이지연, 윤정남, 이윤주, 최영롱, 손성희, 최혜영, 서지희, 김미혜, 이현지, 박진형, 정희정, 김지혜, 장유진, 박유현, 장주연, 장희수
245 |a(새) 연세한국어 어휘와 문법 = New Yonsei Korean vocabulary and grammar.2-1 / |c편저자: 연세대학교 한국어학당 교재편찬위원회 ; 집필진: 조현선, 김수미, 방선영, 김영희, 오지연, 손연정, 한상미, 이기성, 이지연, 윤정남, 이윤주, 최영롱, 손성희, 최혜영, 서지희, 김미혜, 이현지, 박진형, 정희정, 김지혜, 장유진, 박유현, 장주연, 장희수
260 |a서울 : |b연세대학교 대학출판문화원, |c2023
300 |a248 tr. ; |ccm.
691 |aHàn Quốc học
852|aHIU 1|bKho sách Hàn Quốc|j(1): 40100070
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/2/29thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40100070 Kho sách Hàn Quốc 002.063 Y952 - K163 Sách Hàn Quốc 1

Không có liên kết tài liệu số nào