DDC 002.065
Tác giả CN 책임 집필: 이미혜 ; 공동 집필: 이영숙, 안경화, 김현정, 이윤진, 유해진, 강유선, 이명순, 조항록, 배재원, 정미지, 오지혜, 박수연, 이미선
Nhan đề 한국어와 한국문화 : 법무부 사회통합프로그램(KIIP) : 익힘책 : 초급 / 책임 집필: 이미혜 ; 공동 집필: 이영숙, 안경화, 김현정, 이윤진, 유해진, 강유선, 이명순, 조항록, 배재원, 정미지, 오지혜, 박수연, 이미선
Thông tin xuất bản 서울 : Hawoo Publishing(하우), 2020
Mô tả vật lý 134 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Hàn Quốc(1): 40100072
000 00000nam#a2200000u##4500
00125404
00211
00482EA6F77-5984-4978-A4F5-25498A171D87
005202403210817
008240321s2020 vm kor
0091 0
020 |a9791190154864|c1326000
039|y20240321081806|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a002.065|bL477 - M618
100 |a책임 집필: 이미혜 ; 공동 집필: 이영숙, 안경화, 김현정, 이윤진, 유해진, 강유선, 이명순, 조항록, 배재원, 정미지, 오지혜, 박수연, 이미선
245 |a한국어와 한국문화 : 법무부 사회통합프로그램(KIIP) : |b익힘책 : 초급 / |c책임 집필: 이미혜 ; 공동 집필: 이영숙, 안경화, 김현정, 이윤진, 유해진, 강유선, 이명순, 조항록, 배재원, 정미지, 오지혜, 박수연, 이미선
260 |a서울 : |bHawoo Publishing(하우), |c2020
300 |a134 tr. ; |ccm.
691 |aHàn Quốc học
691|aNgôn ngữ anh
852|aHIU 1|bKho sách Hàn Quốc|j(1): 40100072
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/21/1thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40100072 Kho sách Hàn Quốc 002.065 L477 - M618 Ngôn ngữ anh 1

Không có liên kết tài liệu số nào