DDC 003.038
Tác giả CN Peng, Zhiping
Nhan đề 汉语阅读教程. 第三册 : Chinese Reading Course. Volume 3 / 彭志平编著
Lần xuất bản 3rd edition
Thông tin xuất bản 北京 : 北京语言大学出版社, 2019
Mô tả vật lý 324 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách Trung Quốc(1): 50100039
000 00000nam#a2200000u##4500
00125453
00212
004EDE95FB1-ADE9-428A-B94A-98336E8C3CC1
005202403260911
008240325s2019 vm chi
0091 0
020 |a9787561953617|c895000
039|y20240326091147|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a003.038|bP398 - Z636
100 |aPeng, Zhiping
245 |a汉语阅读教程. 第三册 : |bChinese Reading Course. Volume 3 / |c彭志平编著
250|a3rd edition
260 |a北京 : |b北京语言大学出版社, |c2019
300 |a324 tr. ; |ccm.
691 |aTrung Quốc học
852|aHIU 1|bKho sách Trung Quốc|j(1): 50100039
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/26/6thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50100039 Kho sách Trung Quốc 003.038 P398 - Z636 Trung Quốc 1

Không có liên kết tài liệu số nào